วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ใบงานอาเซียน

ใบงาน
หน่วยที่  2  เรื่อง  ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียน  สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชื่อ....................................................................................ชั้น................เลขที่..............

http://www.kruchiangrai.net/wp-content/uploads/2012/09/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.jpg 

อ้างอิง    www.baanjomyut.com ›
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น